Maria Sparre Petersen hos NEOCPH
Maria Sparre Petersen
Maria Sparre Petersen

En fænomenologisk eksperimentel holdning danner grundlag for mine kontinuerlige undersøgelser af nye kunstneriske perspektiver. Jeg er interesseret i at udvikle æstetik gennem lokalt engagement og empowerment. Jeg arbejder med brugerinddragelse, interaktivitet, samarbejde, cirkularitet, bæredygtighed og social ansvarlighed.

Mit kunstneriske ordforråd omfatter kunst i offentlige rum, stedspecifikt arbejde, installation, skulptur, design og kunsthåndværk og implicerer æstetiske visioner om kompleksitet og enkelhed, styrke og skrøbelighed. I mit arbejde bliver bæredygtige principper brugt som bevidst genererede forhindringer med det formål at udvide æstetiske muligheders rum. Nylige udforskninger undersøger forestillinger om fejl, 3D-print af spildglasstøv og samarbejdsprocesser for at generere uforudsigelige former, hovedsageligt i glas.En fænomenologisk eksperimentel holdning danner grundlag for mine kontinuerlige undersøgelser af nye kunstneriske perspektiver. Jeg er interesseret i at udvikle æstetik gennem lokalt engagement og empowerment. Jeg arbejder med brugerinddragelse, interaktivitet, samarbejde, cirkularitet, bæredygtighed og social ansvarlighed.

Mit kunstneriske ordforråd omfatter kunst i offentlige rum, stedspecifikt arbejde, installation, skulptur, design og kunsthåndværk og implicerer æstetiske visioner om kompleksitet og enkelhed, styrke og skrøbelighed. I mit arbejde bliver bæredygtige principper brugt som bevidst genererede forhindringer med det formål at udvide æstetiske muligheders rum. Nylige udforskninger undersøger forestillinger om fejl, 3D-print af spildglasstøv og samarbejdsprocesser for at generere uforudsigelige former, hovedsageligt i glas.